Η Θεσσαλονίκη της εποχής του Γαλέριου:

Αναβιώνοντας μια λαμπρή ιστορική περίοδο της πόλης,
με οδηγούς τη διεπιστημονική έρευνα και τις τεχνολογίες αιχμής

Η Θεσσαλονίκη αποτελεί μία σύγχρονη πόλη με μακραίωνη ιστορία, όπου το παρελθόν και το παρόν συνυπάρχουν με έναν μοναδικό τρόπο. Ένα από τα πλέον εμβληματικά μνημεία της πόλης είναι το Γαλεριανό Συγκρότημα, που περιλαμβάνει διαφορετικά μνημεία (ανάκτορο με αίθουσες θρόνου και ακροάσεων, περιστύλια και λουτρά, ιππόδρομο, ναό, θριαμβική αψίδα, κ.α.) που πλέον συνυπάρχουν με τα σύγχρονα κτίρια της πόλης. Ιδανικά, μία περιήγηση στο Γαλεριανό Συγκρότημα θα πρέπει να συνδυάζει την παρατήρηση κτηριακών καταλοίπων, με μία βιωματική εμπειρία που θα επιτρέπει στον επισκέπτη να γίνει κοινωνός τόσο του ιστορικού και κοινωνικού πλαισίου στο οποίο ανήκουν αυτά, όσο και της διαδικασίας με την οποία ήρθαν στο φως.

Αντικείμενο του έργου είναι η αξιοποίηση των πρόσφατων εξελίξεων στον τομέα της 3D καταγραφής & επεξεργασίας, καθώς και στον τομέα της εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων για τη διάγνωση, τη συντήρηση, την τεκμηρίωση και την ανάδειξη μνημείων και αντικειμένων του Γαλεριανού Συγκροτήματος, καθώς και την εικονική σύνδεση του Μουσείου με το Συγκρότημα, αλλά και την ίδια την πόλη. Τα εργαλεία αυτά θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη επιδεικτικών εγκαταστάσεων και εφαρμογών προωθώντας μία πολυεπίπεδη βιωματική πολιτιστική εμπειρία με τη μορφή περιπάτων στην πόλη και επισκέψεων στο Μουσείο.