Εναρκτήρια Συνάντηση Εργασίας
Εναρκτήρια Συνάντηση Εργασίας

Πραγματοποιήθηκε στις 31/010/2020 η εναρκτήρια συνάντηση εργασίας (kick off meeting) του έργου με την παρακάτω ατζέντα και παρόντες εκπροσώπους από όλους του εμπλεκόμενους φορείς:
Καθορισμός τρόπου επικοινωνίας και οργάνωσης ηλεκτρονικών αρχείων
Χρονοδιάγραμμα συναντήσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων
Ανάλυση επιμέρους παραδοτέων

Το έργο, που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΣΠΑ 2014-2020) υλοποιείται με την σύμπραξη 5 φορέων που συνθέτουν την ερευνητική ομάδα.

ΕΚΕΤΑ

ΔΙΠΑΕ

ΕΦΑΠΟΦ

ΑΜΘ

ARX.NET

Η συνάντηση, λόγω των ιδιαίτερων επιδημιολογικών δεδομένων, πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως, πλην όμως αυτό δεν στάθηκε εμπόδιο να συζητηθούν τα βασικά στοιχεία της μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου, οι επιμέρους αρμοδιότητες των φορέων, οι επιμέρους στόχοι των παραδοτέων και οι αλληλοσυσχετίσεις τους, καθώς και λεπτομέρειες υλοποίησής τους.

Αποφασίστηκε επίσης το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, συναντήσεων και των περιοδικών αναφορών. Επίσης, στο πλαίσιο επικοινωνίας του έργου αποφασίστηκε η δημιουργία της παρούσας ιστοσελίδας του έργου και ταυτότητάς του.

Αντικείμενο του Έργου

Αντικείμενο του έργου είναι η αξιοποίηση των πρόσφατων εξελίξεων στον τομέα της 3D καταγραφής & επεξεργασίας, καθώς και στον τομέα της εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων για τη διάγνωση, τη συντήρηση, την τεκμηρίωση και την ανάδειξη μνημείων και αντικειμένων του Γαλεριανού Συγκροτήματος, καθώς και την εικονική σύνδεση του Μουσείου με το Συγκρότημα, αλλά και την ίδια την πόλη.

Μνημεία που Περιλαμβάνει

Τα μνημεία που περιλαμβάνει το έργο και αναφέρονται ως Γαλεριανό Συγκρότημα (ανάκτορο με αίθουσες θρόνου και ακροάσεων, περιστύλια και λουτρά, ιππόδρομος, ναός, θριαμβική αψίδα, κ.α.) συνυπάρχουν πλέον με τα σύγχρονα κτίρια της πόλης και μέσα από την ανάπτυξη του έργου επιτυγχάνεται ο εμπλουτισμός της εμπειρίας περιήγησης, τόσο σε επίπεδο ιστορικό-βιωματικό, όσο και σε επίπεδο κατανόησης των τεχνολογικών μέσων και επιστημονικών μεθόδων που αξιοποιεί η αρχαιολογική έρευνα.

 Οι διαδικτυακές συναντήσεις των φορέων συνεχίζονται  σε τακτά διαστήματα για την υλοποίηση και ολοκλήρωση του  φιλόδοξου αυτού έργου που θα συμβάλει από την πλευρά του στην ανάδειξη την πόλης ως πρωτεύοντος τουριστικού προορισμού.