Πρώτη φάση πιλοτικών δοκιμών της εφαρμογής Εικονικής Πραγματικότητας
Στιγμιότυπο από τις πιλοτικές δοκιμές της εφαρμογής εικονικής πραγματικότητας στο ΑΜΘ

 Ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι πιλοτικές δοκιμές της πρώτης φάσης της εφαρμογής Εικονικής Πραγματικότητας του έργου e-ΣΚΑΠΑΝΗ στις εγκαταστάσεις του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης. Ο χώρος του Αρχαιολογικού Μουσείου που επιλέχθηκε για την επίδειξη ήταν η αίθουσα εκδηλώσεων του μουσείου «Μανόλης Ανδρόνικος», ενώ από τις εγκαταστάσεις της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης επιλέχθηκε η αίθουσα συνεδριάσεων κτιρίου του Επταπυργίου. Τα αποτελέσματα από την ανατροφοδότηση των συμμετεχόντων θα αξιοποιηθούν στη διαμόρφωση της τελικής έκδοσης της εφαρμογής με στόχο το βέλτιστο αποτέλεσμα. Η πρώτη έκδοση της πιλοτικής δοκιμής της VR εφαρμογής περιλαμβάνει τα τρία πρώτα επίπεδα: «Αρχαιολογικό Μουσείο», «Εγνατία Οδός» και «Καμάρα».

 Στις πιλοτικές δοκιμές της εφαρμογής Εικονικής Πραγματικότητας επιλέχθηκε να συμμετάσχει το προσωπικό του ΑΜΘ και της ΕΦΑΠΟΘ. Το κοινό, που συμμετείχε στην πιλοτική δοκιμή, συνολικά ογδόντα άτομα, συμπλήρωσε ερωτηματολόγια ικανοποίησης χρήστη και διατύπωσε σχόλια και εντυπώσεις σχετικά με την εφαρμογή. Η αξιολόγηση έγινε με τη διατύπωση του βαθμού ικανοποίησης του χρήστη μέσα από μια λίστα εικοσιπέντε προκαθορισμένων προτάσεων που αποτελούν και τις μεταβλητές της έρευνας ικανοποίησης.

  Και στους δυο φορείς Πολιτισμού, δύο εκπρόσωποι του έργου ήταν παρόντες στις πιλοτικές δοκιμές για να επιβλέπουν τη διαδικασία, να παρέχουν βοήθεια προς τους χρήστες, αλλά και να διασφαλίζουν την τήρηση των απαραίτητων αποστάσεων ασφαλείας και τα υγειονομικά πρωτόκολλα για την πανδημία COVID-19.