Σάρωση μνημείων στον υπαίθριο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης (ΑΜΘ)
Σάρωση Ευρημάτων στο ΑΜΘ

Στις 24 Φεβρουαρίου 2022 πραγματοποιήθηκε σάρωση δύο αρχαίων μνημείων που ανήκουν στις συλλογές του ΑΜΘ και παρουσιάζονται στην έκθεση “Αγρός, Οικία, Κήπος, Τόπος”. Η σάρωση έγινε στον υπαίθριο χώρο του μουσείου από προσωπικό του ΑΜΘ και του ΔΙΠΑΕ.

Δημιουργήθηκαν ψηφιακά μοντέλα (αντίγραφα) των αρχαίων μνημείων που θα χρησιμοποιηθούν στις εφαρμογές εικονικής (Virtual Reality / VR) και επαυξημένης (Augmented Reality / AR) πραγματικότητας του έργου e-ΣΚΑΠΑΝΗ.

Το προσωπικό των δύο φορέων διερεύνησε και εφάρμοσε διάφορες τεχνικές σάρωσης αρχαιολογικών ευρημάτων σε εξωτερικούς χώρους και έβγαλε σημαντικά συμπεράσματα που θα αποτυπωθούν αναλυτικά στα αντίστοιχα παραδοτέα του έργου.

Ημερομηνία: 11.03.2022

Φορέας: ΔΙΠΑΕ