ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Παραδοτέα ΕΕ1

Π1.1 – Ανάλυση απαιτήσεων και επιλογή των ευρημάτων προς διάγνωση (Μ3, Έκθεση, ΑΜΘ): Λίστα με τα ευρήματα που θα τεθούν προς διάγνωση και ανάλυση των απαιτήσεων ως προς τα στοιχεία της διάγνωσης.

Π1.2 – Ανάλυση των απαιτήσεων συντήρησης και τεκμηρίωσης με νέες τεχνολογίες (Μ6, Έκθεση, ΑΜΘ): Ανάλυση των προδιαγραφών συντήρησης και τεκμηρίωσης των ευρημάτων του Π1.1 με αναφορά στο ρόλο των νέων τεχνολογιών.

Π1.3 – Προδιαγραφές λειτουργίας των επιδεικτικών εγκαταστάσεων (Μ9, Έκθεση, ΕΚΕΤΑ): Ανάλυση των στόχων, των σεναρίων και του τρόπου χρήσης των νέων τεχνολογιών στις επιδεικτικές εγκαταστάσεις.

Π1.4 – Επικαιροποίηση των απαιτήσεων διάγνωσης/συντήρησης/τεκμηρίωσης και των προδιαγραφών των επιδεικτικών εγκαταστάσεων (Μ24, Έκθεση, ΑΜΘ): Επικαιροποιημένη έκδοση των Π1.2 και Π1.3 με νέες απαιτήσεις και προδιαγραφές σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης των δοκιμών.

Παραδοτέα ΕΕ2

Π2.1 – Μεθοδολογία και αρχικά αποτελέσματα για την 3Δ σάρωση υψηλής ευκρίνειας (Μ12, Δημοσίευση, ΑΜΘ): Μεθοδολογία χρήσης 3Δ σάρωσης υψηλής ευκρίνειας και παραγωγή των αρχικών αποτελεσμάτων 3Δ αναπαραστάσεων.

Π2.2 – Μεθοδολογία και αρχικά αποτελέσματα για την εύρεση χρώματος μέσω φωτoγράφησης του φάσματος (Μ12, Δημοσίευση, ΔΙΠΑΕ): Μεθοδολογία φωτογράφησης του ορατού και μη ορατού φάσματος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και αρχικά αποτελέσματα εξεύρεσης του χρώματος.

Π2.3 – Μεθοδολογία και αρχικά αποτελέσματα για την αναγνώριση 3Δ προτύπων (Μ12, Δημοσίευση, ΕΚΕΤΑ): Περιγραφή των αλγόριθμων αναγνώρισης προτύπων σε 3Δ αναπαραστάσεις, σχεδιασμός και ανάπτυξη της διεπαφής χρήστη και αρχικά αποτελέσματα αυτόματης συμπλήρωσης.

Π2.4 – Επικαιροποίηση των μεθοδολογιών και αποτελέσματα στο πλήρες σύνολο των ευρημάτων (Μ30, Πρότυπο, ΔΙΠΑΕ): Επικαιροποίηση των Π2.1, Π2.2 και Π2.3 ως προς τη αρτιότητα της μεθοδολογίας, και παρουσίαση αποτελεσμάτων στο πλήρες σύνολο των επιλεγμένων ευρημάτων.

Παραδοτέα ΕΕ3

Π3.1 – Τεχνοτροπίες συντήρησης, υπαρκτά προβλήματα και ο ρόλος της 3Δ εκτύπωσης (Μ9, Έκθεση, ΑΜΘ): Περιγραφή των διαθέσιμων τεχνοτροπιών συντήρησης, με αναφορά στα υπαρκτά προβλήματα και τον εν δυνάμει ρόλο της 3Δ εκτύπωσης.

Π3.2 – 3Δ εκτύπωση και συναρμογή μέρους των επιλεγμένων ευρημάτων (Μ12, Πρότυπο, ΔΙΠΑΕ): Εφαρμογή 3Δ εκτύπωσης για τη συντήρηση μέρους των επιλεγμένων ευρημάτων με στόχο τη διαμόρφωση νέας τεχνοτροπίας συντήρησης.

Π3.3 – Ολοκληρωμένη τεχνοτροπία συντήρησης με ενσωματωμένη την καινοτομία της 3Δ εκτύπωσης (Μ30, Δημοσίευση, ΔΙΠΑΕ): Περιγραφή της ολοκληρωμένης τεχνοτροπίας συντήρησης μέσω της χρήσης 3Δ εκτύπωσης για τη μη καταπόνηση του ευρήματος.

Παραδοτέα ΕΕ4

Π4.1 – Τεχνικές τεκμηρίωσης ψηφιδωτών, προβλήματα και προκλήσεις σε αντικείμενα με υψηλές ανάγκες φωτορεαλισμού (Μ9, Έκθεση, ΔΙΠΑΕ): Αναφορά με τις υπάρχουσες τεχνικές τεκμηρίωσης ψηφιδωτών, τα προβλήματα και τις ερευνητικές προκλήσεις που προκύπτουν από αντικείμενα με υψηλές ανάγκες φωτορεαλισμού.

Π4.2 – Τεκμηρίωση μέρους των επιλεγμένων ψηφιδωτών με συνδυασμό 3Δ σάρωσης και φωτογραμμετρίας (Μ12, Πρότυπο, ΑΜΘ): Αρχικά αποτελέσματα τεκμηρίωσης μέρους των επιλεγμένων ψηφιδωτών με συνδυασμό 3Δ σάρωσης και φωτογραμμετρίας.

Π4.3 – Ολοκληρωμένη μεθοδολογία για την υψηλής πιστότητας και φωτορεαλισμού τεκμηρίωση ψηφιδωτών (Μ30, Δημοσίευση, ΑΜΘ): Ολοκληρωμένη μεθοδολογία για το συνδυασμό 3Δ σάρωσης και φωτογραμμετρίας, εφαρμογή και αξιολόγησή της για το σύνολο των ψηφιδωτών.

Παραδοτέα ΕΕ5

Π5.1 – Σχέδιο αρχιτεκτονικής και διεπαφών λογισμικού [Μ9, Έκθεση, ΕΚΕΤΑ]: Τεχνική αναφορά με τις τεχνολογίες υλοποίησης των εφαρμογών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, καθώς και με τις μακέτες για τις διεπαφές λογισμικού.

Π5.2 – Πρώτη έκδοση της εφαρμογής Επαυξημένης Πραγματικότητας Αρχαιολογικών Μνημείων [Μ14, Πρότυπο, ΕΚΕΤΑ]: Η πρώτη έκδοση της εφαρμογής σε iPhone και Android η οποία θα αναγνωρίζει τα πέντε μνημεία και θα τα επαυξάνει με 3Δ μοντέλα, εικόνες και πληροφορίες από την ΕΦΑΠΟΘ.

Π5.3 – Πρώτη έκδοση της εφαρμογής Εικονικής Πραγματικότητας για την εμβύθιση στο Γαλεριανό συγκρότημα [Μ14, Πρότυπο, ΕΚΕΤΑ]: Η πρώτη έκδοση της εφαρμογής θα περιλαμβάνει την περιήγηση στο χώρο του Γαλεριανού Συγκροτήματος και την τοποθέτηση των 3Δ σαρωμένων αντικειμένων στην πραγματική τους θέση μέσα σε αυτό.

Π5.4 – Δεύτερη έκδοση των εφαρμογών Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας [Μ30, Πρότυπο, ΕΚΕΤΑ]: Η δεύτερη έκδοση των εφαρμογών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας που θα περιλαμβάνει: α) την ερμηνεία της πολιτιστικής κληρονομιάς με προχωρημένες οπτικοποιήσεις όπως 3Δ κινούμενους χαρακτήρες και 3Δ animation, και β) την ενσωμάτωση των σεναρίων στο παιχνίδι με ένα σύστημα πόντων, την προσωποποίηση του χρήστη με την επιλογή ενός ιστορικού χαρακτήρα, την ύπαρξη 3Δ κινούμενων χαρακτήρων που ερμηνεύουν την ιστορία, και την ολοκληρωμένη ενσωμάτωση των παιχνιδιών σοβαρού σκοπού.

Παραδοτέα ΕΕ6

Π6.1 – Πρώτη έκδοση των επιδεικτικών εγκαταστάσεων (Open Labs) (Μ16, Πρότυπο, ΕΦΑΠΟΦ): Αρχική έκδοση του συνόλου των επιδεικτικών εγκαταστάσεων σε εικονικό όσο και φυσικό επίπεδο.

Π6.2 – Τελική έκδοση των επιδεικτικών εγκαταστάσεων (Open Labs) (Μ32, Πρότυπο, ΕΦΑΠΟΦ): Τελική έκδοση των επιδεικτικών εγκαταστάσεων σε εικονικό και φυσικό επίπεδο ενσωματώνοντας τις παρατηρήσεις των χρηστών από την πρώτη φάση δοκιμών.

Παραδοτέα ΕΕ7

Π7.1 – Ανάλυση των προδιαγραφών και καθορισμός των απαιτήσεων (Μ9, Έκθεση, ARX.ΝΕΤ): Κατάρτιση των προδιαγραφών για την ανάπτυξη του συστήματος υποστήριξης των εφαρμογών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, και των εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα. Προετοιμασία όλων των γραφικών διεπαφών χρήστη για τις εφαρμογές και τη

διαδικτυακή πύλη.

Π7.2 – Υλοποίηση της υποδομής, της διαδικτυακής πύλης και των εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα (Μ18, Πρότυπο, ARX.ΝΕΤ): Παράδοση της υλοποιημένης υποδομής, της διαδικτυακής πύλης και των εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα.

Π7.3 – Επικαιροποίηση της υποδομής, της διαδικτυακής πύλης και των εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα (Μ32, Πρότυπο, ARX.ΝΕΤ): Επικαιροποίηση της υποδομής υποστήριξης και των εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα με βάση τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης ανάπτυξης και πιλοτικής δοκιμής.

Παραδοτέα ΕΕ8

Π8.1 – Πλάνο διεξαγωγής των πιλοτικών δοκιμών (Μ18, Έκθεση, ΕΚΕΤΑ): Πλάνο με τις ενέργειες που θα πρέπει να εκτελεστούν για την ομαλή διεξαγωγή των δοκιμών.

Π8.2 – Αναφορά αξιολόγησης αποτελεσμάτων για την πρώτη φάση (Μ22, Έκθεση, ΑΜΘ): Ανάλυση των δεδομένων παρατήρησης και παρουσίαση των ευρημάτων αξιολόγησης για την πρώτη φάση των δοκιμών.

Π8.3 – Αναφορά αξιολόγησης αποτελεσμάτων για τη δεύτερη φάση (Μ34, Έκθεση, ΕΚΕΤΑ): Ανάλυση των δεδομένων παρατήρησης και παρουσίαση των ευρημάτων αξιολόγησης για τη δεύτερη φάση των δοκιμών.

Παραδοτέα ΕΕ9

Π9.1 – Αναλυτικό πλάνο διάχυσης και επικοινωνίας του έργου (Μ12, Έκθεση, ΑΜΘ): Πλάνο με δραστηριότητες διάχυσης και δημοσιότητας όπου όλοι οι εταίροι θα δεσμευτούν ως προς τον αριθμό, τον τύπο και το χρονικό διάστημα διεξαγωγής της δραστηριότητας.

Π9.2 – Εκπόνηση σχεδίου για τη βιωσιμότητα και την εμπορική εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του έργου (M36, Έκθεση, ARX.ΝΕΤ): Επιχειρηματικό σχέδιο για την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων μετά το πέρας του έργου που θα περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της ανάλυσης με βάση τη μεθοδολογία Business Model Canvas.