ΔΟΜΗ

Το έργο θα υλοποιηθεί σε διάστημα 36 μηνών, σε 9 ενότητες εργασίας και 2 Φάσεις σχεδιασμού, ανάπτυξης και αξιολόγησης. Το Gantt παρουσιάζει την αρχή και διάρκεια κάθε εργασίας, τα παραδοτέα και τα ορόσημα του έργου.

EE1 Καθορισμός απαιτήσεων διάγνωσης, συντήρησης, τεκμηρίωσης και ανάδειξης του Γαλεριανού Συγκροτήματος

EE2 Διάγνωση σχήματος και χρώματος με 3Δ σάρωση υψηλής ευκρίνειας και φωτογράφηση φάσματος

EE3 Συντήρηση χωρίς καταπόνηση του αυθεντικού ευρήματος με τεχνολογίες 3Δ εκτύπωσης

EE4 Τεκμηρίωση ψηφιδωτών με υψηλό φωτορεαλισμό συνδυάζοντας φωτογραμμετρία και 3Δ σάρωση

EE5 Ανάδειξη και επίδειξη του Γαλεριανού Συγκροτήματος μέσω εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας

EE6 Σχεδιασμός, διαμόρφωση και λειτουργία επιδεικτικών εγκαταστάσεων (Open Labs)

EE7 Ενοποίηση τεχνολογιών και διασύνδεση επιδεικτικών εγκαταστάσεων μέσω των πολιτιστικών περιπάτων

EE8 Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του έργου μέσω πιλοτικών δοκιμών με ομάδες πολιτών

EE9 Διάχυση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων